Knihovnické fondy, procesy a služby

Slovo informace dnes slyšíme doslova na každém kroku. Každý potřebuje aktuální informace, používá své oblíbené zdroje a hledá nové, které obohatí jeho znalosti. Problematice informací, jejich vzniku, uchovávání, šíření a využívání se věnuje obor informační studia, ve středoškolském prostředí se pak setkáváme se specializací informační služby. V současnosti se v Česku vyučuje na třech univerzitách a na více než deseti středních školách, přičemž se obvykle zaměřuje na oblast knihoven a knihovnictví. Je třeba uvědomit si, že náš obor je uplatnitelný i v jiných typech institucí, jako jsou další paměťové instituce, státní správa nebo komerční sektor. Tato kniha se sice zaměřuje zejména na prostředí knihoven, nicméně velká část informací zde obsažená je přenositelná i do jiného prostředí. Problematika digitalizace, uchovávání, zpřístupňování dokumentů, standardů, principy akvizice zdrojů, vyhledávání informací, design služeb, vzdělávání, s tím související legislativa a technologie, to vše můžeme využít v knihovnách, ale také na úřadě nebo ve firmě.

Název: Knihovnické fondy, procesy a služby
Autoři: Martin Krčál, Pavla Kovářová, Klára Masařová, Pavlína Mazáčová, Iva Zadražilová
Vydavatel: Citace.com
Rok vydání: 2018
Rozsah: 124 stran
ISBN 978-80-88071-03-7
12,94
Kedy tovar dostanem?